Gündelik Temizlik

Firma güvencemiz altında binalarınıza dairelerinize evlerinize ve iş yerlerinize günü birlik temizlik hizmeti verilir.

Hukuksal İşlemler

 • İşletme Projesi hazırlanması,
 • İşletme Projesi en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde kat maliklerine tebliğ edilmesi,
 • Geçmiş alacakların ve aylık aidatların takibi ve tahsili,
 •  İkazlara rağmen borcunu zamanında ödemeyen kat maliki veya sakinlerinden mevzuata hakim hukukçularımız
 • icra marifetiyle tahsilinin takibi,
 • Apartman ile ilgili konularda 3. şahıslarla olan hukuki itilafların takibi,

Muhasebe İşlemleri

 • Gelir ve giderlerin işletme defterine düzenli olarak işlenmesi,
 • Defter ve belgelerin yönetime denetçilere ve adli mercilere incelemeleri için hazır bulundurulması
 • Ödenmeyen aidatların yasal faizlerinin hesaplanması ve kaydı
 • Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması
 • Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması

Personel SGK İşlemleri

 • Apartman adına Vergi ve SGK numarası ve şifresi yok ise alınması,
 • Apartman görevlisi, bahçıvan, güvenlik personelleri ile ilgili olarak SGK Kanunlarına uygun olarak; aylık verilmesi gereken bildirge, ücret bordroların hazırlanması ve imzalattırılması,
 • Personellerin maaş, SGK Primlerinin banka ile ödenmesi,
 • Personellerle ile ilgili olarak SGK Kanunlarına uygun olarak yıllık ve resmi izinlerin takibi, ve  ödemelerinin banka ile yapılması,
 • Personellerle ile ilgili olarak tazminat için fon oluşturulması,

Şeffaf Yönetim Hizmetleri

 • 7/24 sitemizde borç/alacak durumu gösterir çizelge görüntüleme,
 • Mesai saatleri içerisinde tüm sorularınıza işinde profesyonel çalışma ekibi ile çözüm,
 • www.caliskanbinayonetimi.com internet web sitemizden 7/24 sizlere vermiş olduğumuz şifre ile bina durumu
 • görüntüleme ve online ödeme imkanı,
 • Nakit veya kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen kat malikleri ve sakinlerinin nakit veya kredi kartı ile tahsilat
 • Ofislerimize gelerek veya kapıda ödeme hizmetimiz ile tahsilat makbuzu karşılığı ödeme yapabilmelerini sağlamaktadır.

Mülk Yönetim Hizmetleri

 • Kira Sözleşmelerinin Oluşturulması
 • Gayrimenkulün Kira Tahsilatı ve Kira Ödemelerinin Takibi
 • Gayrimenkul Yönetimi ile ilgili resmi yazışmaların hazırlanması ve takibi
 • Gayrimenkul Mevzuatlarındaki Değişikliklerle İlgili Bilgilendirme
 • Mülk Sahibi ve Kiracı Arasında Sözlü ve Yazılı İletişim Sağlanması
 • Gayrimenkullerin Vergilerinin Takibi
 • Gayrimenkulün Sigorta Danışmanlığı
 • Tüm İşlemlerin Arşivlenmesi
 • Gayrimenkulünüzün Hasar Tespiti ve Raporunun Hazırlanması
 • Gayrimenkulün Bakım Onarım Giderlerinin Tespiti
 • Bakım Onarım Koordinasyonu

Temizlik Hizmetleri

 • Bina giriş kapısı, asansörlerin içi ve kapılarının temizliği (günlük)
 • Çöplerin toplanması
 • Temizlik sonrası parfümleme
 • Daire kapı önlerinin paspası (haftalık)
 • Merdiven ve korkulukların temizlenmesi
 • Posta kutularının temizlenmesi
 • Bina ortak radyatör peteklerinin tozunun alınması (haftalık)
 • Elektrik düğmelerinin temizlenmesi (haftalık)
 • Bina duvarlarına yapıştırılan reklam ve ilanların temizlenmesi (aylık)
 • Yangın merdivenlerinin temizlenmesi
 • Örümceklerin alınması (aylık)

Güvenlik

 • Sitede can ve mal güvenliğinin korunması, Site prestijinin korunması ve Siteye yönelik tehdit ve rizikoların önlenmesi,
 • Sitede mevcut güvenlik sistemlerinin işler vaziyette bulundurulması, plaka tanıma sisteminin işletilmesi, raporlanması, kayıtların saklanması,
 • Sitede giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması, otopark, spor alanları ve peyzaj alanında devriye hizmetlerinin verilmesi,
 • Teknik hacimlerde çalışan makinelerde, motorlarda, asansörde güvenlik önlemlerinin alınması, taşıma işlerinde taşınacak mahalde sabit nöbetçi ihdas edilmesi gibi güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Siteye giriş yapan tüm iştertipçisi, nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması,nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların denetim kuruluna sunulması,

Sigorta

 • Ana gayrimenkulün sigortasının yaptırılması.
 • Zorunlu deprem sigortasının yapılması.
 • Hırsızlık sigortasının yapılması.
 • Yangın, doğal afet sigortasının yapılması.

Bakım ve Onarım Hizmetleri

 • Periyodik asansör bakımlarının yetkili firmalar tarafından takibinin sağlanması ve kontrol edilmesi
 • Isıtma kazanları periyodik bakım ve arızalarının yetkili firma tarafından takibinin sağlanması
 • Güvenlik, alarm ve yangın ihbar sistemlerinin kurulması
 • Ortak anten sistemlerinin kurulması
 • Otomatik bina giriş sistemlerinin kurulması ve arızalarının giderilmesi
 • Haşere ilaçlama hizmetleri
 • Site/Apartman görevlisi olmaması halinde temizlik ihtiyaçlarının giderilmesi kontrol edilmesi
 • Yangın söndürme cihazları, baca temizliği gibi tüm periyodik bakımlarım yaptırılması ve kontrol edilmesi
 • Havuz ve bahçe bakımlarının yaptırılması ve kontrol edilmesi
 • Binanızda su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, asansör, çatı, dış cephe ve diğer tüm ortak kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilerek, bakımlarının yapılması
 • Sitenizin ihtiyaçlarının (temizlik malzemesi, ampul vb.) ve demirbaşlarının alımının gerçekleştirilmesi.
 • Bu alımlar toplu yapıldığından siteniz için bir satın alma avantajı sağlayacaktır.
 • Siteniz adına dışarıdan alınacak hizmetler (boya-çatı tadilat-mantolama-elektrik-su tesisatları vb.) için teklifler alınıp en uygun teklif üzerinden anlaşılıp sözleşme yapılarak, denetçiler kontrolünde işin yaptırılması
 • Dış Cephe izalasyon ve yalıtım işlerinin yaptırılması, teklif alınması ve takip edilmesi