Binamızın Aidat tahsilat işinin …./…./20…… – …./…./20…… dönemi ve aynı zamanda şirkete devirden önceki dönem borçlarını da tahsil etmesi için ÇALIŞKAN SİTE ve BİNA YÖNETİMİ ‘ne yetki verilmesine, Şirketin gerek bina sakinlerine ve gerekse üçüncü şahıslara ihtar çekmeye, Ödenmeyen aidatlara %…….. gecikme zammı uygulayarak icra takibi yapmaya, dava açmaya,aynı şahısların tapu kayıt bilgilerini ve tapu kayıt örneklerini Tapu Sicil Müdürlüklerinden öğrenmeye ve almaya, Binamız adına dilediği bankada hesap açmaya ve hesap üzerinde tasarrufta bulunmaya ve internet bankacılığını kullanmaya, Binamız adına ilgili vergi dairesinden vergi kimlik numarası ve Sosyal Güvenlik Kurumundan binamız adına dosya açmaya gerekli şifreleri almaya yetkili kılınmasına, ÇALIŞKAN SİTE ve BİNA YÖNETİMİ ’nin binamız adına ihtiyaç duyulduğu taktirde asansör firması,bina görevlisi veya gerek görülecek diğer firma ve şahıslarla ilgili sözleşmeler yapmasına ve bu sözleşmeleri düzenlemesine ve imzalamasına karar verilmiştir.